Szkolenie z Bartem Hanegraaffem – UI®

W czasie ostatnie konwencji mentorów ruchu Bart był jednym z zaproszonych szkoleniowców. Bart jest absolwentem Uniwersytetu w Eindhoven, gdzie szkolił się w zakresie nauczania motorycznego i specyficznego treningu siłowego w sporcie, które były bardzo inspirowane wiedzą Fransa Boscha i Paula Vennera – założyciela firmy UI®. Bart pracuje obecnie jako pełnoetatowy trener przygotowania motorycznego Holenderskiej Federacji Baseballa. Jest także konsultantem do spraw treningu motorycznego drużyny Pittsburgh Pirates. W swojej praktyce wprowadza metodologię i narzędzia Ultimate Instability® do pracy ze swoimi podopiecznymi.

Ultimate Instability to filozofia optymalizacji ruchu. Jest to koncepcja dynamicznej stabilności, która uczy nas, w jaki sposób możemy poprawić jakość naszego życia poprzez zwiększenie naszej zdolności adaptacyjnej oraz odporności na nieprzewidywalne środowisko zewnętrzne.

Podejście UI® demaskuje wiele utartych poglądów w świecie treningu funkcjonalnego, tj. dążenie do trenowania idealnego wzorca ruchowego, które wg. ich filozofii treningu jest czynnikiem ograniczającym naturalny proces rozwoju motorycznego. Każdy z uczestników warsztatów prowadzonych przez Barta otrzymał e-book poświęcony tym zagadnieniom. Dodatkowo, sprawdziliśmy czym są „perturbacje” w praktyce przenosząc je na ruch.