Trening medyczny

Trening medyczny jest formą specjalistycznego treningu, który łączy kompetencje trenera i fizjoterapeuty, pozwalając przygotować ciało do intensywnego uprawiania sportu lub codziennej aktywności w sposób bezpieczny i skuteczny. Dzięki odpowiedniemu synchronizowaniu pracy mięśni oraz zoptymalizowaniu ich funkcji, jesteśmy w stanie efektywniej wykonywać wzorce ruchowe.

Podstawy treningu medycznego opierają się na poprawie propriocepcji, czyli czucia głębokiego lub koordynacji wewnątrz mięśniowej. Bardzo istotna jest poprawa sensomotoryki czyli sterowania poprzez układ nerwowy. Dominują ćwiczenia angażujące całe łańcuchy mięśniowe. Celem jest odtworzenie naturalnej równowagi pomiędzy napięciem mięśni głębokich i powierzchownych które pozostają najczęściej przyczyna wystąpienia dysfunkcji, bólu i powracających kontuzji.

Zbyt wczesna interwencja chirurgiczna, bez próby wyprowadzenia z bólu ruchem, jest w wielu przypadkach działaniem nie ukierunkowanym na przyczynę wystąpienia problemu lecz na efekt końcowy. Specjalista od treningu medycznego dostrzeże błędy w technice poruszania się oraz postawi diagnozę, na jakim podłożu restrykcji doszło do zaburzenia między mobilnością a stabilnością układu ruchu.