Trening funkcjonalny

Trening funkcjonalny jest systemem treningowym nastawionym na zbudowanie odpowiednio wysokiej koordynacji nerwowo – mięśniowej, mobilności i stabilności. Jest wyjściem poza ilościowe podejście do treningu fizycznego oraz zwróceniem uwagi na jakość ruchu.

Trening oparty jest o wachlarz wzorców ruchowych oraz rozpoznanie dysfunkcji podczas trójpłaszczyznowego ruchu. Największy nacisk kładziony jest na naukę umiejętności ruchowych, które mają znaczenie z punktu widzenia czynności życia codziennego i sportu: chodzenie, schylanie się, wstawanie, bieganie, skakanie, rzucanie.

Najważniejszą składową treningu jest analiza ryzyka odniesienia urazu oraz zidentyfikowanie obecnego poziomu sprawności w celu użycia odpowiednio dobranych i progresywnie modernizowanych ćwiczeń.

Trening ten ułatwia funkcjonowanie w przestrzeni, poprawia postawę ciała oraz zapobiega potencjalnym dolegliwościom bólowym. Odbywa się zgodnie z funkcją, czy to taką jaką mamy w danym sporcie do wykonania, czy taką jaka została utracona np. w wyniku siedzącego trybu życia.