Trening motoryczny

Trening motoryczny (sportowy) jest bardzo ważnym aspektem treningu fizycznego. Poprawia formę sportową oraz zdrowotną cementując prawidłową formę ruchu. Stanowi podstawę bezpiecznego treningu w danej dyscypliny sportowej, a także pomaga osiągnąć w niej lepsze wyniki.

Pracując w oparciu o motorykę poprawie ulegają takie cechy, jak: szybkość, siła, zwinność, gibkość, skoczność, koordynacja, stabilność. Trening bezpośrednio przekłada się na korzyści w uprawianej dyscyplinie sportowej lub aktywności fizycznej. Trening motoryczny jest również integralną częścią procesu rehabilitacji, stanowiąc jeden z jego ostatnich etapów przed powrotem do pełnej aktywności.

Niezależnie od poziomu aktywności czy uprawianej dyscypliny sportowej, niezbędnym elementem bezpiecznego i długofalowego rozwoju fizycznego jest systematycznie realizowany, kompleksowy program motoryczny. Jest on konieczny w każdej dyscyplinie sportowej.