Klient czy pacjent w pracy trenera

W dzisiejszej dobie trudno nam nadążyć za postępem cywilizacyjnym, a praktycznie każdy człowiek boryka się z problemami zdrowotnymi. W wyniku tych zmian współczesny trening personalny zmienił swój charakter. Minęły czasy ludzi nieświadomych, ukierunkowanych na sukces za wszelką cenę – często za cenę zdrowia. Klienci nie oczekują już tylko osiągnięcia celów – chce je osiągnąć bezpiecznie i zdrowo.

Wielu trenerów nie patrzy na swoich Klientów jak na pacjentów, a prawie każdy ma problemy zdrowotne już od wczesnych lat. Warto na początku wychwycić u swoich podopiecznych problemy natury zdrowotnej i tak zaprogramować długofalową pracę, aby ich nie pogłębić, lecz spowodować poprawę stanu zdrowia.

Rolą trenera jest nie tylko prawidłowe przygotowanie i ułożenie sesji treningowej, ale także uświadomienie ryzyka wystąpienia kontuzji w przypadku błędnego ruchu.

Dzięki holistycznemu podejściu do ciała minimalizujemy ryzyko urazów oraz zapewnimy naszemu podopiecznemu w pełni optymalny rozwój na lata.

Trenuj ruch. Trenuj mądrze.