Rozpraszanie w treningu fizycznym

Powszechnym podejściem do kształtowania wzorców ruchowych jest dążenie do osiągnięcia perfekcyjnej techniki jakiegoś ćwiczenia, np. wykroku. Podejście to ma znaczenie w przypadku osób o niewielkim stażu treningowym lub znacznych ograniczeniach sprawności fizycznej.

Realia sportowe wymagają od kluczowych wzorców ruchowych stabilności względem nieprzewidywalnego środowiska zewnętrznego – szczególnie w dyscyplinach o otwartych wzorcach zwinności jak np. piłka nożna, gdzie zmiany wzorców ruchowych zachodzą bardzo szybko i chaotycznie. Dlatego w przypadku osób zaawansowanych ćwiczenia na siłowni warto urozmaicić o tzw. perturbacje czyli czynniki rozpraszające.

Trening oparty na perturbacjach wzmacnia dany wzorzec w obrębie jego granic, a nie środka. Kształtuje to ruch w taki sposób, że pogłębiony i rozszerzony zostaje najsłabszy punkt danego stanu.

Podejście tego typu ma lepsze przełożenie ćwiczeń motorycznych na sport niż tradycyjny trening siłowy oparty na idealnej technice.