Oddech – klucz do kontroli ciała w ruchu

Trener w pracy z klientami, powinien mieć świadomość, że oddychanie jest podstawowym wzorcem, od którego zaczynamy pracę. Niestety, wciąż takie podejście do treningu spotyka się z niezrozumieniem, najczęściej Klientów, którzy często chcieliby działania na skutek, nie przyczynę.

Prof. Lewit powiedział: „Jeśli oddychanie nie jest unormowane, żaden wzorzec ruchowy nie może być unormowany.”  Oddychanie jest najczęściej wykonywaną aktywnością w ciągu dnia. W badaniach udowodniono, że to właśnie oddech powinien być pierwszym elementem naszej pracy nad właściwym ustabilizowaniem centrum ciała poprzez kierowanie ciśnienia w obrębie jamy brzusznej równomiernie w kierunku przednim, bocznym i tylnym.

Obserwując osoby trenujące siłowo widać często, że to oddech jest brakującym ogniwem. Wdech wybierany jest nieumiejętnie, a tworzone ciśnienie zbyt niskie, aby w pełni przeciwdziałać obciążeniom zewnętrznym. Jeśli nie umiemy oddychać poprawnie w pozycjach statycznych, niskich, tworząc wydajną „klamrę”, wyższe pozycje i obciążenia np. przysiad ze sztangą, będę znacznie wzmagały istniejące kompensacje.

Praca funkcjonalna nad poprawą wzorca oddechowego jest absolutnym fundamentem pracy nad poprawną stabilizacją ciała w ruchu.

Trenuj mądrze!