Medical Training z Markiem Purczyńskim

Trening medyczny to zajęcia personalne lub grupowe, które mają charakter profilaktyczno – prozdrowotny z ukierunkowaniem na aspekt poprawy fizyczności danej jednostki. W większości przypadków, trener współpracuje z podopiecznym o ograniczonej funkcjonalności z uwagi na nabyte urazy. Celem zajęć jest poprawa sprawności fizycznej, nie obciążając i nie pogarszając przy tym bieżącego stanu zdrowia.

 

Trzydniowe szkolenie na którym staw po stawie, omówione zostały ograniczenia, obrazując wiele problemów dotyczących ludzkiego ciała. Uzyskanie mobilności, a następnie stabilności, powinno być podstawą każdego procesu rehabilitacji w stanach pourazowych, bądź zespołach przewlekłego bólu. Dlatego też, bardzo dużo uwagi Marek poświęcił postawia ciała, jej ocenie i nauczaniu poprawnego wzorca oraz metodyce pracy nad pełną ruchomością wszystkich stawów.

 

 

Dawka bardzo praktycznej wiedzy Marka Purczyńskiego poszerza zdecydowanie zakres kompetencji trenerskich, zwłaszcza w kontekście medyczno – terapeutycznym. To obowiązkowa pigułka dla każdego trenera, instruktora i terapeuty.

Polecam