Lateralizacja – natura ciała a może dysfunkcja

Nasz każdy ruch w treningu oraz codzienne funkcjonowanie zdominowane jest w dużym stopniu przez jednostronność. Chód, bieg, skok itp. – wszędzie zauważamy asymetryczność naszego ciała. Zawsze piszemy, jemy i obsługujemy nasze urządzenia tą samą ręką. Jeżeli jesteśmy prawonożni, prawą nogą będziemy kopać.

Ciało człowieka toleruje lateralizację i asymetrię ponieważ nasz organizm jest z natury asymetryczny. Asymetrie w ciele są efektem przystosowania do codziennych zachowań, nawyków poruszania się oraz specyficznych czynności sportowych. Dążenie do odtworzenia idealnej, symetrycznej postawy ciała, jest podejściem w którym nie doceniamy możliwości adaptacyjnych organizmu. Możliwości te, są oczywiście, indywidualnie zakodowane w naszym ciele, dlatego każdy z nas dysponuje innym stopniem lateralizacji.

Sytuacja się zmienia w momencie kiedy rozpoznajemy u Klienta wyraźną dominację jednej ze stron często w połączeniu z sygnałem bólowym. Wtedy należy w treningu uwzględniać jednostronną korekcję poprzez zaprogramowanie odpowiednich ćwiczeń.

Trenuj mądrze!