Dlaczego tak ważny jest trening trójwyprostu

Realia sportowe wymagają od podstawowych wzorców ruchowych stabilności względem nieprzewidywalnego środowiska zewnętrznego. Szczególnie w dyscyplinach, gdzie dominuje przyspieszenie i zwinność jak np. piłka nożna. Zmiany wzorców ruchowych zachodzą tu bardzo szybko i w sposób niekontrolowany. Zawodnicy muszą posiadać szereg umiejętności na wysokim poziomie. Wykonując kopnięcie piłki, rzut, skok czy sprint, potrzebna jest jak największa siła w jak najkrótszym czasie, czyli moc.

Aby generować dużą moc, potrzebny jest wspólny mianownik w większości dyscyplin sportowych – TRÓJWYPROST.

 

 

Trójwyprost jest to jednoczesny wyprost stawów biodrowego, kolanowego i skokowego. Wykonany prawidłowo i przede wszystkim eksplozywnie, jest kluczowy dla produkcji mocy. Każdy z tych stawów sam w sobie jest silny, ale razem tworzą swego rodzaju łańcuch, który jako całość znacząco przewyższa potencjałem pozostałe stawy. Aby staw prawidłowo był prostowany najpierw musi być odpowiednio zmobilizowany. Niepełny wyprost biodra, kolana lub stawu skokowego ogranicza nasze możliwości w generowaniu mocy.

Trening trójwyprostu można robić na dwa sposoby:

  1. Izolowanie i wzmacnianie każdego ze stawów.
  2. Wykonywanie ćwiczeń obejmujących wszystkie trzy stawy jednocześnie. 

Oba sposoby muszą być obowiązkowo wplecione w trening fizyczny sportowca.

 

 

Oprócz poprawy cech motorycznych, trójwyprost jest bardzo ważny w celu zapobiegania urazom stawów w sportach drużynowych. Przede wszystkim musimy mieć pewność, że wszystkie stawy poruszają się sprawnie w całym zakresie ruchu. Jeżeli u sportowca brakuje pełnego zakresu ruchomości, wcześniej czy później kontuzje się pojawią.

Ponadto, stawy te działają sekwencjnie w celu wykonania ruchów eksplozywnych. Jeżeli któryś ze stawów nie będzie pracował eksplozywnie w swoim pełnym zakresie, pozostałe dwa muszą skompensować ruch biorąc pracę na siebie. Finalnie zwiększa to ryzyko wystąpienia kontuzji. Dlatego ćwiczenia ruchowe stawu skokowego oraz stawu biodrowego są niezmiernie ważne i niezbędne aby zawodnik mógł generować pełną swoją moc.

Dzięki takiemu podejściu zawodnicy będą eksplozywni i szybcy, generując dużą siłę w krótkim czasie.