Zmień siebie – trenuj ruch, nie mięśnie

Coraz częściej zauważamy zmianę, jaka następuje w treningu oporowym. Kończy się era treningu mięśni, a zaczyna się era treningu ruchu. Dla osób zajmujących się treningiem jest to ogromna różnica. Oznacza koniec zajęć i ćwiczeń nakierowanych na poszczególne mięśnie.

Ruch to główne narzędzie pracy trenera – terapety. Trenujemy ruch, nie mięśnie, ponieważ w ten sposób rozwijamy sprawność fizyczną i wspieramy zdrowie. Na początku ciało przechodzi wiele przemian. Poprawiają się zakresy ruchu i wzorce ruchowe. Dzięki temu uwalniamy się od dyskomfortu lub bolesności oraz zyskujemy więcej swobody poruszania ciałem. Następnie wzmacniają się same mięśnie i rozwija się siła.  Osiągając prawidłową technikę podstawowych ćwiczeń wkraczamy w nowe płaszczyzny ruchu. Trening staje się przygodą, która zmusza ciało do nieustannych adaptacji.

Wygląd nie jest celem samym w sobie. To sprawność fizyczna jest wartością nadrzędną. Przemiana, która zachodzi w ciele jest pozytywnym skutkiem ubocznym treningu opartego na ruchu.

Dzięki takiej przemianie, możesz utrzymać swoją sprawność i wygląd przez lata!

Trenuj mądrze.