Szkolenie motoryczne z Karlem Gilliganem

W Polsce jest dosłownie kilka szkoleń bądź programów oferujących kształcenie w treningu motorycznym na wysokim poziomie. Wiedzę trzeba zdobywać wybiórczo w różnych miejscach. Jedną z najbardziej znanych instytucji szkoleniowych jest Elite Performance Institute, szkoląca trenerów przygotowania motorycznego na całym świecie. Posiada ona własny, kompleksowy program szkoleń, który w swojej podstawie zawiera: działania profilaktyczne, kształtowanie mobilności i stabilności tułowia, trening playometryczny, kształtowanie techniki przyspieszenia,  szybkości maksymalnej,  zwinności,  siły i mocy w wzorcach rotacyjnych,  systemów energetycznych, aspekty regeneracji i testowanie sportowców.

Czterodniowe szkolenie NCSC I z Karlem Gilliganem, autorem programu EPI NCSC, szkoleniowcem narodowych irlandzkich drużyn rugby, piłki nożnej oraz lekkoatletów, zawierało teoretyczne i praktyczne aspekty przygotowania motorycznego sportowca.

System stworzony prze Karla jest bardzo prosty, skuteczny i nie wymagający specjalistycznego sprzętu. Opiera się on na kilku kluczowych elementach, takich jak: ocena sprawności fizycznej, ukierunkowanie zawodnika, wprowadzenie odpowiedniego programu w celu zwiększenie siły oraz polepszenie sprawności systemów energetycznych.

EPI korzysta z opracowanego przez swoich trenerów systemu Movement Compensation Screen. Najważniejszym testem, który został poddany głębokiej analizie jest przysiad z kijem nad głową. Rozłożony na najdrobniejsze elementy daje nam obraz funkcjonalny zawodnika.

 

Karl skupił się bardzo na przyspieszeniu liniowym, biomechanice przyspieszenia, fundamentach rozgrzewki oraz technice testowanie przyspieszenia. Kolejny element to podnoszeniu ciężarów w stylu olimpijskim i umieszczaniu tych ćwiczeń w treningu sportowca. Szkoleniowcy EPI przedstawili swój system nauczania zarzutu i podrzutu który pozwala wykonać te ćwiczenia bardziej efektywnie. Ostatni dzień szkolenia był poświęcony playometrii, która opierała się na ćwiczeniach skoku w najróżniejszych wariantach, kształtowaniu fosfagenowym systemu energetycznego oraz planowaniu treningów i periodyzacji.

 „Szkolenia NCSC EPI łączy międzynarodowe doświadczenia i wiedzę akademicką z praktycznymi umiejętnościami. Przekazana na szkoleniu wiedza i rozwiązania są na tym samym poziomie, jak te, które są stosowane podczas przygotowania sportowców do udziału w międzynarodowych zawodach i Igrzyskach Olimpijskich we wszystkich możliwych dyscyplinach. NCSC daje skuteczne i sprawdzone narzędzia do pracy trenerskiej. Żadne inne szkolenie nie porządkuje w ten sposób treningu motorycznego.” – Elite Performance Institute.