Specjalista leczenia ruchem z Gosią Muzyką

Intensywny 6-modułowy, półroczny kurs trenera medycznego to program stworzony przez pionierów terapii ruchowej w Polsce, którzy wyznaczają międzynarodowe standardy treningu medycznego na całym świecie …

Specjalizacja medyczna Bodywork to wyjątkowy program edukacji trenerów i fizjoterapeutów, który wyposaża trenerów w kompleksowe narzędzia terapeutyczne do pracy z klientami zmagającymi się z dysfunkcjami, bólem i chorobami. Holistyczna wiedza z dziedziny leczenia ruchem, sprawia że stajesz się specjalistą uzupełniającym pracę manualną w gabinecie fizjoterapeutycznym oraz działania lekarza.

Cytując Małgorzatę Muzyka-Kopera – kierownik specjalizacji medycznej: „Medycyna pozbawiona terapii ruchowej przypomina często tabletkę przeciwbólową. Przykładem takiego podejścia jest zbyt wczesna interwencja chirurgiczna, bez próby wyprowadzenia pacjenta ruchem. Ruch bowiem jest siłą życiową, która w ogromnym stopniu determinuje zdrowie nasze i naszych podopiecznych. Uwalniając ruch w ciele naszego klienta nie tylko dotykamy przyczyny wielu problemów mechanicznych, lecz również podnosimy zdrowie psychiczne i odporność na stres.”

Podsumowując półroczny okres szkolenia, stwierdzam, że jest to najbardziej wartościowe szkolenie, które daję trenerom odpowiedni klucz do ciała ich klientów. Polecam bardzo!!!