Czy każdy trener to trener?

Rynek trenerski bardzo dynamicznie się powiększa. Zarówno pod kątem szkoleniowym jak i zasobów kadry instruktorskiej. Większa rywalizacja, teoretycznie wyższy standard usług, jednak niestety, nie przejawia się to wzrostem jakości.

Kto może mianować się trenerem? Każdy. Absolwent wychowania fizycznego oraz kursant dowolnego szkolenia. Faktem stały się dwudniowe kursy on-line, po których firmy szkoleniowe gwarantują certyfikaty z państwowymi uprawnieniami, które fizycznie nie istnieją.

Trener pracując ze swoim podopiecznym bierze za niego odpowiedzialność, a szczególnie za jego szeroko rozumiane zdrowie. Brak możliwości weryfikacji kompetencji trenera, a przede wszystkim brak świadomości potrzeby sprawdzania tych kompetencji przez Klienta, spowodowały, że osoby kończące bezwartościowe szkolenia, mianujące się trenerami są akceptowane jako trenerzy. Właśnie w trosce o tych najlepszych trenerów stworzono pierwsze ramy kwalifikacyjne zawodu „Trener personalny”.

W krajach zachodnich Europy, Ameryce Północnej, Australii czy  Nowej Zelandii w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu przepisy są bardzo restrykcyjnie i surowo traktują osoby bez stosownych uprawnień trenerskich. Istnieją tam instytucje normujące certyfikacje i zakres programów szkół. Instytucje szkoleniowe podlegają kontrolom jakości i potrzebują być akredytowane przez odpowiednie stowarzyszenia. Jeśli ktoś ukończył szkolenie w placówce nie mającej akredytacji, certyfikaty takie nie są uznawane w tych krajach lub najczęściej nie honorowane.

ICREPs jest międzynarodową organizacją zrzeszającą placówki szkoleniowe kształcące instruktorów fitness, siłowni i trenerów personalnych. Zrzesza 10 krajów: Nową Zelandię, USA, Kanadę, Wielką Brytanię, Irlandię, ZEA, RPA, Belgię, Australię i Polskę. Placówki szkoleniowe posiadające akredytację ICREPs w każdym z tych krajów, nauczają według jednolitych zasad i honorują wzajemnie swoje dyplomy. Akredytacja REPs Polska oznacza potwierdzenie, że dany trener spełnia międzynarodowe wymogi, tzn. posiada odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz prawidłowo zdał egzaminy kończąc kurs w danej placówce. Placówki szkoleniowe posiadające akredytację prowadzą najlepsze w kraju kursy, oferując najwyższe międzynarodowe standardy.

Rejestracja REPs Polska daje niezależną weryfikację i potwierdza czy zarejestrowana osoba spełnia na bieżąco najwyższe normy branżowe. Umożliwia globalną mobilność instruktorów i trenerów, ponieważ uzyskane certyfikaty honorowane są we wszystkich krajach członkowskich ICREPs.

Dla osób z sektora publicznego REPs Polska, poprzez posiadaną wyszukiwarkę, umożliwia odnalezienie wysoko wyspecjalizowanych Instruktorów Fitness, Instruktorów Siłowni, Trenerów Personalnych i Szkoleniowców.

http://repspolska.pl/

Wybierając trenera z akredytacją dbasz o swój dobry start. Masz gwarancje bezpiecznego treningu oraz właściwą edukację na najwyższym poziomie.

Bądź świadomym i odpowiedzialnym klientem, oddając nam to co masz najcenniejsze – swoje zdrowie.